Välkommen till Ingelstads församling

Från den 1/1 2014 har Östra Torsås, Nöbbele, Jäts och Uråsa församlingar blivit Ingelstads församling! Gudstjänster av olika slag firar vi fortsatt i våra fem kyrkor i församlingen. Gudstjänst firas varje söndag i Östra Torsås kyrka i Ingelstad, och också i ytterligare någon av våra kyrkor. I församlingen finns flera körer, både för barn och vuxna, och musiken är en viktig del i våra gudstjänster. Vår strävan är att det i gudstjänstlivet ska vara lätt att följa med i det som händer, att var och en som söker sig till gudstjänsten ska känna sig sedd och välkommen, och att man ska gå från kyrkan med Gud i hjärtat efter att ha delat en gudstjänstgemenskap med andra. Välkommen hit!

Taizémässa

Söndag 25 jan 2015 i Jäts nya kyrka

Ljusgudstjänst

Uråsa kyrka, Nyårsdagen kl. 17.00

Var med och gestalta julens händelser!

I Östra Torsås kyrka, julafton kl 09.45

Predikoturer januari månad

Här ser du predikoturerna för Ingelstads församling, januari månad.

Jul & Nyårskonsert - 20 års Jubileum!

29 december, i Nöbbele kyrka kl 19.00

Predikoturer december månad

Här ser du predikoturerna för Ingelstads församling, 1/12 - 6/1.

Julens Gudstjänster

Här ser du Julens gudstjänster i Ingelstads församling.

Nya telefonnummer

Från och med 23 april har vi nya telefonnummer i församlingen

TROvärdigt

Här hittar du senaste numret av vår tidning Trovärdigt, med intressant läsning och schema för kommande gudstjänster.