Välkommen till Ingelstads församling

Från den 1/1 2014 har Östra Torsås, Nöbbele, Jäts och Uråsa församlingar blivit Ingelstads församling! Gudstjänster av olika slag firar vi fortsatt i våra fem kyrkor i församlingen. Gudstjänst firas varje söndag i Östra Torsås kyrka i Ingelstad, och också i ytterligare någon av våra kyrkor. I församlingen finns flera körer, både för barn och vuxna, och musiken är en viktig del i våra gudstjänster. Vår strävan är att det i gudstjänstlivet ska vara lätt att följa med i det som händer, att var och en som söker sig till gudstjänsten ska känna sig sedd och välkommen, och att man ska gå från kyrkan med Gud i hjärtat efter att ha delat en gudstjänstgemenskap med andra. Välkommen hit!

Träffpunkt Arken

Gemenskap och kaffe i Ingelstad

Sommargudstjänster

Sommargudstjänster i Ingelstad

Predikoturer maj månad

Predikoturer 1-31 maj 2015

TROvärdigt

Här hittar du senaste numret av vår tidning Trovärdigt, med intressant läsning och schema för kommande gudstjänster.